Jste zdeVnitřní řád DANCERS 4 YOU o.s.

Vnitřní řád DANCERS 4 YOU o.s.


By Michal - Posted on 16 Listopad 2010

Vážení členové a rodiče, prosím berte na vědomí vnitřní řád, které stanovil Taneční Klub DANCERS 4 YOU o.s. a schválil k 1. 9. 2011 v Praze. Již zaplacením členství se musíte řídit platným VŘ.
 
VNITŘNÍ ŘÁD DANCERS 4 YOU o.s.
 

 

 • člen D4U je povinen zaplatit členství a to ve dvou splátkách v kalendářním roce a to leden a září daného roku
 • člen D4U je povinen docházet pravidelně na tréninky, tak jak je stanoveno pro danou skupinu s výjimkou OPEN CLASS, ZUMBA
 • člen D4U je povinen při své neúčasti na tréninku, informovat svého lektora, případně asistentku DANCERS 4 YOU o.s. a to s předstihem, než začne trénink
 • člen D4U nesmí ohrozit bezpečnost sebe samého, případně ostatních tanečníků
 • člen D4U je povinen nosit převlečení, sportovní obuv a pití
 • člen D4U nesmí opustit trénink dříve, než je dáno dle rozvrhu, pokud však nemá písemné povolení zákonného zástupce
 • člen D4U, který nebude docházet na tréninky, bude upozorněn, rodiče budou informování o špatné docházce a D4U může na základě porušení VŘ vyloučit člena, bez nároků na vrácení členství, týká se to především u soutěžní složky.
 • člen D4U, který neuhradí kurzovné, nebude vpuštěn na lekce tance
 • rodiče se mohou informovat kdykoli na docházku a přístup dítěte, mohou docházet na schůzku rodičů
 • člen D4U, který se odhlásí z tanečních lekcí, je bez nároku na vrácení kurzovného
 • člen D4U potažmo pokud není plnoletý, pak rodinný zástupce souhlasí s uveřejněním fotky člena, na reklamních materiálech, jak tiskových, tak internetových DANCERS 4 YOU o.s. Žádnému členovi nepřísluší nárok na dodatečnou odměnu podle ustanovení §49 odst.6 autorského zákona, stejně jako v souvislosti s poskytnutím licence podle této dohody nepřísluší členovi nárok na žádnou jinou odměnu či plnění.
 • členská povinnost je seznámit se s  vnitřním řádem, případně zákonného zástupce, souhlas s řádem je také při uhrazení daného kurzu na účet TK DANCERS 4 YOU o.s.
 • člen D4U, který se odhlásí nemá nárok na vrácení kurzovného
 • člen D4U, který dochází do Tanečního Centra ZŠ Korunovační, Sládkova 2, je povinen se přihlašovat elektronicky, v jiných školách a městech se dělá klasická docházka, kterou lektor, předává asistentce DANCERS 4 YOU o.s.
 • člen D4U, který je v soutěžní složce, je povinen, před soutěží absolvovat víkendové soustředění, pokud se stane, že se člen víkendu nezúčastní, musí zaplatit 75% ceny víkendového soustředění, vzhledem k doučování postavení a tanečních vazeb
 • člen D4U, který je v soutěžní složce, si hradí kostým, který je majetkem člena. Člen se zavazuje, v případě požadavku D4U k zapůjčení tohoto kostýmu, případně se můžou kostýmy archivovat ve skladech D4U, kde jsou kostýmy schované pro další využití
 • člen D4U, který ohrozí chováním, nebo požíváním alkoholu během lekcí, soutěží, soustředění, bude vyloučen ze soutěžní složky, případně bude vyloučen z DANCERS 4 YOU o.s.
 • rodiče jsou povinni, předat své dítě ve stavu způsobilém tanečního výkonu, pokud si jsou vědomi, že dítě není zdravotně způsobilé, nesmí ohrozit skupinu. Rodiče musí včas informovat vedoucího a pokud nahlásí pozdě neúčast tanečníka, musí uhradit náklady na soutěž, soustředění
 • zájemce o naše kurzy, který zaplatí poplatek se tímto okamžikem stává členem DANCERS 4 YOU o.s.
 • tanečník v soutěžní složce, který se účastní soutěží, je povinen v případě CDO zaplatit startovné, pokud se neodhlásí nejpozději 4 dny před konáním soutěže. Dále tanečník, pokud je v kalkulaci na soutěž a je nutno platit dopravu, je povinen při neúčasti zaplatit dopravu (bez výjimek)
 • povinnost člena D4U je dodat potvrzení od lékaře o způsobilosti taneční zátěže, dodat kopii kartičky zdravotní pojišťovny, vyplnit přihlášku, která je pro vnitřní použití a podléhá zákonu č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • odhlášení člena D4U je možné podáním písemné odhlášky na adresu TK DANCERS 4 YOU o.s., Sládkova 2, Praha 7, 170 00, klub potvrdí odhlášení a pokud člen nemá uhrazeno plné členství na kalendářní rok (každý člen platí ve dvou splátkách leden - září) bude mu naúčtován administrativní poplatek 500,-Kč, který mu bude odeslán do místa bydliště
 • Zaplacením zálohy např. za kostým, na letní taneční tábor, příměstský tábor, případně zálohy na kurzovné, člen souhlasí se stornem ve výši zálohy, kterou zaplatil (pokrývá se poplatek švadlenám, případně výrobci, který dodá zboží, případně kulisy, záloha pokrývá administrativní práci, nájem, lektorné atd.). Člen může písmeně požádat o prominutí zálohy, kterou posoudí jednatel DANCERS 4 YOU a písmeně se vyjádří, člen musí toto potvrzení zaslat korespondenčně na adresu TK DANCERS 4 YOU, Sládkova 2, Praha 7, kde se jednatel vyjádří do 14 pracovních dní.
Schváleno VEDENÍM DANCERS 4 YOU o.s.
V Praze 1. 9. 2011
PřílohaVelikost
Lékařské potvrzení o způso... klubu DANCERS 4 YOU o.doc28.5 KB

Hledej v obsahu

Anketa

Jak trávíte prázdniny?: